Institutional Experiments: Progressive Responses to the Dissolution of Autonomous Art


 
Dublin Core PKP Metadata Items Metadane dla dokumentu
 
1. Tytuł Tytuł dokumentu Institutional Experiments: Progressive Responses to the Dissolution of Autonomous Art
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Kuba Szreder; Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Polska
 
3. Przedmiot Dyscyplina(y)
 
3. Przedmiot Słowo(a) kluczowe społeczna teoria sztuki; współczesne instytucje sztuki; nowy instytucjonalizm; muzeum 3.0; rozpad artystycznej autonomii; instytucje dóbr wspólnych
 
4. Description Abstrakt

Autor analizuje zradykalizowane formy nowego instytucjonalizmu, które wyłoniły się po roku 2010 w polu sztuki współczesnej. Koncentruje się na przykładach instytucji zrzeszonych w międzynarodowej koalicji muzeów L’internationale, śledząc ich ewolucję wymuszoną przez rozpad autonomii sztuki, zakorzenionej w modernizmie. Wysuwa tezę, że analizowane instytucje przekraczają filozoficzne i społeczne podziały, fundamentalne dla modernizmu, takie jak dystynkcja pomiędzy sztuką wysoką i powszechną kreatywnością, czy pomiędzy użytkową i estetyczną wartością sztuki. Artykuł dowodzi, że progresywne instytucje sztuki współczesnej odpowiadają na podwójne wyzwanie stawiane im przez neoliberalny kapitalizm i autorytarną politykę, proponując rozwiązania alternatywne wobec korporacyjnych i nacjonalistycznych modeli instytucjonalnych.

 
5. Wydawca Organizing agency, location
 
6. Współpraca Sponsor(rzy)
 
7. Date (YYYY-MM-DD) 2018-11-04
 
8. Typ Status & genre Artykuł naukowy
 
8. Typ Typ
 
9. Format Format pliku read (EN), PDF (EN)
 
10. Identyfikator Uniform Resource Identifier http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/533
11. Źródło Tytuł czasopisma/konferencji; vol., nr. (rok) Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej; Nr 20 (2018): Odmuzealnienie
 
12. Język Polish=PL en
 
14. Coverage Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)
 
15. Prawa Prawa autorskie i zasady wykorzystania

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” jednorazowej, niewyłącznej licencji do publikacji tegoż tekstu na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tejże stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Widok”, autorka lub autor udziela redakcji zgodę na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma.

Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Widoku”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich autorów do publikowania swoich tekstów na jednej z licencji „Creative Commons”.