Odrzućmy to, co zrobiło z nas niewolników. Chantal Akerman w rozmowie z Elisabeth Lebovici


 
Dublin Core PKP Metadata Items Metadane dla dokumentu
 
1. Tytuł Tytuł dokumentu Odrzućmy to, co zrobiło z nas niewolników. Chantal Akerman w rozmowie z Elisabeth Lebovici
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Chantal Akerman; Belgia
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Elisabeth Lebovici; Francia
 
3. Przedmiot Dyscyplina(y)
 
3. Przedmiot Słowo(a) kluczowe film; pamięć; matka; ciało; sztuka
 
4. Description Abstrakt Rozmowa Akerman i Lebovici o kinie, tożsamości, sztukach wizualnych, płci i biografii.
 
5. Wydawca Organizing agency, location
 
6. Współpraca Sponsor(rzy)
 
7. Date (YYYY-MM-DD) 2016-12-17
 
8. Typ Status & genre Artykuł naukowy
 
8. Typ Typ
 
9. Format Format pliku CZYTAJ (PL), PDF (PL)
 
10. Identyfikator Uniform Resource Identifier http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/372
11. Źródło Tytuł czasopisma/konferencji; vol., nr. (rok) Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej; Nr 13 (2016): Auto-foto-biografie
 
12. Język Polish=PL pl
 
14. Coverage Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)
 
15. Prawa Prawa autorskie i zasady wykorzystania

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” jednorazowej, niewyłącznej licencji do publikacji tegoż tekstu na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tejże stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Widok”, autorka lub autor udziela redakcji zgodę na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma.

Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Widoku”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich autorów do publikowania swoich tekstów na jednej z licencji „Creative Commons”.