„Umarł Mickiewicz, narodził się Grąbczewski…”. O migrowaniu do Orientu i migrowaniu Orientu


 
Dublin Core PKP Metadata Items Metadane dla dokumentu
 
1. Tytuł Tytuł dokumentu „Umarł Mickiewicz, narodził się Grąbczewski…”. O migrowaniu do Orientu i migrowaniu Orientu
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Max Cegielski; Polska
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Katarzyna Bojarska; Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk; Polska
 
2. Autor Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj Katarzyna Czeczot; Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk; Polska
 
3. Przedmiot Dyscyplina(y)
 
3. Przedmiot Słowo(a) kluczowe Stambuł; orient; Mickiewicz; orientaliści; historia
 
4. Description Abstrakt Rozmowa z pisarzem i kuratorem Maksem Cegielskim o jego dwóch najnowszych projektach, Migrującym Uniwersytecie Mickiewicza w Stambule oraz odtwarzaniu historii polskiego podróżnika i etnografa Bronisława Grąbczewskiego.
 
5. Wydawca Organizing agency, location
 
6. Współpraca Sponsor(rzy)
 
7. Date (YYYY-MM-DD) 2015-01-11
 
8. Typ Status & genre Dyskusja
 
8. Typ Typ
 
9. Format Format pliku CZYTAJ (PL), PDF (PL)
 
10. Identyfikator Uniform Resource Identifier http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/226
11. Źródło Tytuł czasopisma/konferencji; vol., nr. (rok) Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej; Nr 7 (2014): Postkolonialne archiwa obrazów
 
12. Język Polish=PL pl
 
14. Coverage Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)
 
15. Prawa Prawa autorskie i zasady wykorzystania

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” jednorazowej, niewyłącznej licencji do publikacji tegoż tekstu na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tejże stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Widok”, autorka lub autor udziela redakcji zgodę na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma.

Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Widoku”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich autorów do publikowania swoich tekstów na jednej z licencji „Creative Commons”.