„Umarł Mickiewicz, narodził się Grąbczewski…”. O migrowaniu do Orientu i migrowaniu Orientu

  
CEGIELSKI, M., BOJARSKA, K., CZECZOT, K.. „Umarł Mickiewicz, narodził się Grąbczewski…”. O migrowaniu do Orientu i migrowaniu Orientu. Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej, North America, 0, sty. 2015. Available at: <http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/226/393>. Date accessed: 21 mar. 2019.