PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Fundację Widok powołaliśmy wiosną 2015 roku. Naszym celem jest działanie na rzecz kultury wizualnej – za sprawą jej badania naukowego, podejmowania działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej w tej dziedzinie oraz wspierania twórczości artystycznej. Chcemy zajmować się problematyką widzenia w ujęciu teoretycznym (badaniem i nauczaniem, jak widzimy, i jak jesteśmy patrzeni), a także praktycznym – prowokując do myślenia i działania w polu wizualnym.

Zarząd Fundacji: Katarzyna Bojarska, Iwona Kurz, Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Tomasz Szerszeń, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

 

[Statut Fundacji]

 

KRS 0000551810

NIP 1132887957

REGON 361242373

 

konto:

ING Bank Śląski, 3 o/Warszawa:

PL 19 1050 1025 1000 0090 3068 3354 (PLN)

PL 94 1050 1025 1000 0090 3068 3362 (EUR)

 

Adres korespondencyjny:

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Jagiellońska 54/99

03–463 Warszawa

e-mail: fundacja.widok@gmail.com 

-->