PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Fundację Widok powołaliśmy wiosną 2015 roku. Naszym celem jest działanie na rzecz kultury wizualnej – za sprawą jej badania naukowego, podejmowania działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej w tej dziedzinie oraz wspierania twórczości artystycznej. Chcemy zajmować się problematyką widzenia w ujęciu teoretycznym (badaniem i nauczaniem, jak widzimy, i jak jesteśmy patrzeni), a także praktycznym – prowokując do myślenia i działania w polu wizualnym.

Zarząd Fundacji: Katarzyna Bojarska (vice prezeska), Iwona Kurz (prezeska), Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Tomasz Szerszeń, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

Rada Fundacji: prof. Maria Poprzęcka, prof. Jan Sowa, prof. Marek Zaleski

 

Statut Fundacji

 

Podstawową formą działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest wydawanie pisma naukowego Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej – ISSN: 2300–200X. Zaczęło się ono ukazywać w 2013 roku.

Ponadto prowadzimy działalność naukową, artystyczną i edukacyjną w dziedzinie kultury wizualnej, zarówno praktyk potocznych, jak i sztuki oraz teorii.

W latach 2016–2017 na zaproszenie krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki Fundacja stworzyła program trzech cykli pokazów filmowych, wykładów i dyskusji będących częścią międzynarodowego projektu interdyscyplinarnego „Trauma and Revival”  finansowanego ze środków Programu „Kreatywna Europa”, którego organizatorem był Palais des Beaux-Arts (BOZAR) (Bruksela, Belgia), a partnerami Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe, Niemcy), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Włochy), Uniwersytet Jyväskylä (Finlandia), kim? Contemporary Art Centre (Ryga, Łotwa). Od października 2016 do grudnia 2017 roku odbyło się 18 spotkań poświęconych zagadnieniom archiwów, pamięci i traumy podejmowanych w twórczości powojennych artystów europejskich, jak również w piśmiennictwie tego okresu. Wśród bohaterów spotkań znaleźli się m.in. Yervant Gianikian i Angela Ricci Lucchi, Sven Augustijnen, Michael Rothberg, Naeem Mohaiemen, Phil Collins, Chantal Akerman, Ulrike Ottinger. Szczegółowe programy kolejnych edycji dostępne tu:

październik – grudzień 2016 

marzec-maj 2017 

październik – grudzień 2017

W roku 2016 prace nad 14 numerem pisma Uchodźcy. Obrazy migracji, pamięć w ruchu (red. Paweł Mościcki, Iwona Kurz odbywały się we współpracy z projektem History Atlas Under Construction, współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej – Programu Europa dla Obywateli oraz wspieranym przez Evens Foundation.

W roku 2016 Fundacja otrzymała dotację z Ambasady Królestwa Niderlandów na pokrycie części kosztów prac przekładowych oraz redakcyjnych nad książką prof. Ernsta van Alphena (Uniwersytet w Lejdzie, Holandia) Thinking Culture: Criticism as Intervention, będącą wyborem tekstów krytycznych autora w języku polskim (planowany rok wydania 2019, red. Katarzyna Bojarska). Fundacja jako współwydawca, weszła w porozumienie z Fundacją Bęc Zmiana. Książka ukaże się w Serii Wizualnej współprowadzonej przez Fundację Bęc Zmiana i Instytut Kultury Polskiej UW.

W roku 2017 Fundacja zrealizowała projekt Visual Literacy: How to Think and Act with Images, finansowany ze środków Evens Foundation z siedzibą w Antwerpii. W jego efekcie ukazała się publikacja anglojęzyczna dostępna online oraz w wersji drukowanej, prezentująca wzorcowe europejskie działania na rzecz edukacji wizualnej. Redaktorka książki Katarzyna Bojarska odpowiadała także za merytoryczne przygotowanie i poprowadzenie panelu How to Read World with Images – Visual Literacy in the New Media Age z udziałem Bojany Piskur (Moderna Galerija Lubljana, Słowenia), Christine Vidal (LeBal, Paryż, Francja), Rene Glas (Utrecht University, Holandia), Torsten Arni Caleb Andreasen (Copenhagen University, Dania) na konferencji Media Meets Literacy w Sarajewie we wrześniu 2017 roku.

W roku 2017 Fundacja przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum badawczego (zrzeszającego badaczki i badaczy z Cypru, Grecji, Norwegii, Danii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Hiszpanii) pracującego nad projektem zgłoszonym do konkursu Horizon2020 Call: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space). Projekt Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future został zakwalifikowany do finansowania na lata 2018–2021. Prace zaczną się w maju 2018 roku.

 

KRS 0000551810

NIP 1132887957

REGON 361242373

 

konto:

ING Bank Śląski, 3 o/Warszawa:

PL 19 1050 1025 1000 0090 3068 3354 (PLN)

PL 94 1050 1025 1000 0090 3068 3362 (EUR)

 

Adres korespondencyjny:

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Jagiellońska 54/99

03–463 Warszawa

e-mail: fundacja.widok@gmail.com 

-->