O autorze
Indeksowane metadane
PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Institutional Experiments: Progressive Responses to the Dissolution of Autonomous Art

Kuba Szreder

Abstrakt


Autor analizuje zradykalizowane formy nowego instytucjonalizmu, które wyłoniły się po roku 2010 w polu sztuki współczesnej. Koncentruje się na przykładach instytucji zrzeszonych w międzynarodowej koalicji muzeów L’internationale, śledząc ich ewolucję wymuszoną przez rozpad autonomii sztuki, zakorzenionej w modernizmie. Wysuwa tezę, że analizowane instytucje przekraczają filozoficzne i społeczne podziały, fundamentalne dla modernizmu, takie jak dystynkcja pomiędzy sztuką wysoką i powszechną kreatywnością, czy pomiędzy użytkową i estetyczną wartością sztuki. Artykuł dowodzi, że progresywne instytucje sztuki współczesnej odpowiadają na podwójne wyzwanie stawiane im przez neoliberalny kapitalizm i autorytarną politykę, proponując rozwiązania alternatywne wobec korporacyjnych i nacjonalistycznych modeli instytucjonalnych.


Słowa kluczowe


społeczna teoria sztuki; współczesne instytucje sztuki; nowy instytucjonalizm; muzeum 3.0; rozpad artystycznej autonomii; instytucje dóbr wspólnych

Pełny tekst: read (EN) PDF (EN)