PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Uchodźcy: Obrazy migracji, pamięć w ruchu

Redaktorzy prowadzący: Iwona Kurz, Paweł Mościcki

ośne w ostatnim czasie dyskusje i konflikty wokół zjawiska masowej migracji do Europy opierają się w dużej mierze na strumieniu prowokacyjnych, szokujących albo zmuszających do refleksji obrazów zalewającym prasę, telewizję czy internet. Właściwie trudno byłoby dziś rozpatrywać „problem uchodźców” bez uwzględnienia ich krążących w różnych wymiarach sfery publicznej wizualnych reprezentacji. Obrazy te nigdy nie są niewinne, ani nie pojawiają się w pustce. Często stoi za nimi intencja etycznej perswazji albo ideologicznej propagandy; innym razem ilustrują uniwersalne tezy albo służą jako broń w toczącej się wojnie kulturowej. Być może jednak stoi za nimi również coś jeszcze.

W 14 numerze „Widoku” chcielibyśmy przyjrzeć się temu, jaką pamięć mają obrazy przedstawiające uchodźców; do jakiego splotu historycznych narracji lub mimowolnych skojarzeń mogą one odsyłać i jakie znaczenia – polityczne, estetyczne, etyczne – mogą rodzić się z takich powiązań. Jak długie trwanie mają nasze wyobrażenia o „obcych” nawiedzających Europę? W jaki sposób niedawna albo całkiem odległa przeszłość powraca we współczesnych obrazach migracji i jak wpływa na nasze rozumienie teraźniejszości? Jakie konflikty albo jakie sojusze mogą jeszcze raz ujrzeć światło dzienne? Czy istnieje coś takiego jak „pamięć uchodźcza” albo „uchodźcza tradycja”? Zapraszamy do nadsyłania tekstów wszystkich tych, których interesują związki między kulturą wizualną a problemem migracji, a zwłaszcza tych, którzy zechcą uwzględnić w niej niepoślednią rolę pamięci.


Honoré Daumier, Les fugitifs ou Les émigrants, 1855-56.

Termin nadsyłania tekstów: 15 września 2016

 

-->