PROJEKT: POWAŻNE STUDIO

Zespół redakcyjny | Rada Naukowa | Recenzenci | Profil pisma | Dla autorów | Kontakt | Wydawca

Redakcja

##user.profile.profileImage##
dr Katarzyna Bojarska
http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/bojarska-katarzyna
Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk

Ur. 1981. Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członkini Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy, tłumaczka m.in. książki Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji. Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (Warszawa 2012). W latach 2011-2014 w zespole redakcyjnym "Tekstów Drugich"

##user.profile.profileImage##
dr hab. Iwona Kurz
http://uw.academia.edu/IwonaKurz
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Ur. 1972. Wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka książek Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) oraz Kultura wizualna w Polsce (2017, dwa tomy), redaktorka tomu Film i historia (2008), współredaktorka Antropologii ciała (2008) oraz Antropologii kultury wizualnej (2012). Więcej: http://ikp.uw.edu.pl/dr-hab-iwona-kurz/

##user.profile.profileImage##
dr Paweł Mościcki
http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/moscicki-pawel
Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk

Ur. 1981. Filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki (literatura, teatr, kino, sztuki wizualne) a także krytycznymi dyskursami politycznymi. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010) i Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017).

##user.profile.profileImage##
dr Krzysztof Pijarski
http://pijarski.art.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Ur. 1980. Historyk sztuki, artysta posługujący się medium fotografii, tłumacz. Adiunkt w łódzkiej Szkole Filmowej. Stypendysta Fulbrighta na Johns Hopkins University w Baltimore (2009-2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Shpilman Institute of Photography. Interesuje go sztuka współczesna, teoria i historia fotografii i afektywna oraz polityczna moc obrazów. Jako artysta – zajmują go przede wszystkim losy obrazów i obiektów w (po)nowoczesnym świecie – tworzy wizualne archeologie muzeów, archiwów, krajobrazów, przestrzeni miejskich i innych „machin reprezentacji”. Redaktor tomu Archiwum jako projekt (2011) oraz autor książki (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (Warszawa 2013). W roku 2010 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się antologia tekstów Allana Sekuli w jego przekładzie. Publikował w „Camera Austria“, „Tekstach Drugich“, „Kulturze Współczesnej“, „Obiegu“. Uczestnik PLAT(T)FORM 2012 w Fotomuseum Winterthur. Jego projekt Żywoty nieświętych został zaprezentowany w C/O Berlin.

##user.profile.profileImage##
dr Magda Szcześniak
http://uw.academia.edu/MagdaSzcze%C5%9Bniak
Instytut Kultury Polskiej UW

Ur. 1985. W kwietniu 2015 roku w Instytucie Kultury Polskiej UW obroniła doktorat "Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku". Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich” i na "Dwutygodnik.com". Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies), Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium w latach 2013-2015 oraz Sonata w latach 2018-2021) oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2017-2020. Laureatka Nagrody Naukowej "Polityki" 2017. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Fundacja Bęc Zmiana 2016). Interesuje się kulturą wizualną, teorią queer, polską transformacją ustrojową po 1989 roku, polityką tożsamościową, teoriami marksistowskimi.

##user.profile.profileImage##
dr Łukasz Zaremba
http://uw.academia.edu/%C5%81ukaszZaremba
Instytut Kultury Polskiej UW

Ur. 1983. Badacz wizualności, tłumacz. Wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teoriami kultury wizualnej i metodologią badań wizualnych. Publikował w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Invisible Culture", „Dialogu”, „Kulturze Popularnej” i na „Dwutygodnik.com”. Laureat Stypendium FNP START 2012 i START 2013 i stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016 - 2019. Współtłumacz książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji (2009), tłumacz książki W.J.T. Mitchella Czego chcą obrazy? (2013) i Nicholasa Mirzoeffa, Jak zobaczyć świat(2016) oraz wielu innych tekstów z kultury wizualnej. Współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012). Zrealizował grant NCN Preludium „Współczesne oblicza ikonoklazmu”. Jego książka "Obrazy wychodzą na ulice" ukaże się wkrótce nakładem wyd. Bęc Zmiana w serii współtworzonej z IKP UW.

##user.profile.profileImage##
dr Agata Zborowska
https://uw.academia.edu/AgataZborowska
Instytut Kultury Polskiej UW

Ur. 1986. Kulturoznawczyni, obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW zatytułowany "Życie rzeczy w powojennej Polsce (1945-1949)". Obecnie Post-doc fellow na University of Chicago. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Czasie Kultury”, „Fashion Theory”, „Critical Studies in Fashion and Beauty”. Realizuje indywidualne granty naukowe PRELUDIUM i ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. Interesuje się teorią rzeczy, antropologią kultury wizualnej, teorią krytyczną, historią kultury polskiej XX wieku.

Korekta

##user.profile.profileImage##
dr Katarzyna Bartoszyńska
http://www.bilkent.edu.tr/~cci/CCI/Dr._Katarzyna_Bartoszynska.html
Bilkent University

##user.profile.profileImage##
Daniel Malone

Ur. 1970. Artysta, korektor / redaktor. Absolwent historii sztuki i sztuk plastycznych, Uniwersytet w Auckland, Nowa Zelandia.

##user.profile.profileImage##
Julia Odnous

Ur. 1985. Redaktorka i korektorka, koordynatorka projektów. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW. Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Naczelny Konserwator Systemu

##user.profile.profileImage##
Sylwester Ślósarski
http://hmfactory.com/

-->